Matematik

I den här matteavdelningen hittar du en mängd olika övningar som stödjer din inlärning av matematik. Övningarna är grupperade i egna avsnitt.

Berättelser

Tal 0-10

Klockor

Addition

Substraktion