Vad är Puro?

I tusentals år har papper och penna använts som ett medel för inlärning. Kan vi uppdatera dem för det nya årtusendet med hjälp av Puro?

Puro är en digital lärplattform där utvecklingen aldrig stannar upp. Bild av Johanna Heikinheimo

Puro.education är en ny typ av digital lärmiljö som har utformats av två lärare (Karim Galenius och Ville Tuovinen). Puro har designats med fokus på viktiga aspekter av lärande, såsom en användarupplevelse som är designad för lärande, tillgänglighet, enkel användning och högkvalitativt material i linje med läroplanen.

På Puro är allt enkelt. Med bara några få klick kan du komma till den övning du vill göra. Barn kan utföra uppgifterna utan vuxenstöd. Eftersom appen är lätt att använda kan du ägna all din tid åt att lära dig de viktiga sakerna. Appen hjälper en att läsa, skriva och räkna. Man utvecklar färdigheter i matematik, teckning och naturvetenskap.

Användaren av Puro kan rita och skriva på pekskärmen. Du kan använda en penna på pekskärmen för att rita, men du kan också rita med ditt finger. Puro har motoriska övningar som har att göra med handskrivning. Ritning och färgläggning är de centrala aktiviteterna och övningarna i klassrummet. Det finns en oändlig mängd av dem i Puro.

Övningarna är utformade för skolämnen som matematik. De överensstämmer med läroplanen och är designade av lärare. De är pedagogiskt utformade med höga kvalitetsstandarder. Puro har ett stort antal öppna läromedel och antalet öppna läromedel i Puro ökar ständigt.