Färg, diktering

Färg, diktering

I dessa diktering kan du prova på att skriva ord för färg. Du kan kontrollera hur många du har skrivit rätt och var du har lyckats.

Frukt, diktering

Frukt, diktering

I dessa diktering kan du prova på att skriva ord för frukt. Du kan kontrollera hur många du har skrivit rätt och var du har lyckats.

Skoldiktering

Skoldiktering

I dessa diktering kan du prova på att skriva skolrelaterade ord. Du kan kontrollera hur många du har skrivit rätt och var du har lyckats.